Algemene Voorwaarden

1. Deelname aan deze steptourtocht is geheel voor eigen risico van de deelnemer, de organisatie sluit elke aansprakelijkheid jegens de deelnemers uit, de deelnemer dient WA verzekerd te zijn.

2. Deelnemers en begeleiders dienen zich te houden aan de geldende verkeersvoorschriften en o.a ten allen tijden gebruik te maken van de aanwezige fietspaden. Ook aanwijzingen van politie, brandweer of de organisatie moeten worden opgevolgd.

3. Het is de deelnemers niet toegestaan om zich anders dan op eigen kracht voort te bewegen.

4. Bij aankomst bij de 2 controleposten laat de deelnemer op zijn startkaart de tijd noteren wanneer hij of zij weer mag vertrekken ( 15 minuten verplichte rust ) bij vertrek van de controlepost laat de deelnemer zijn of haar startkaart afstempelen. Bij de finish levert de deelnemer de startkaart weer in, waarna hij of zij, als alle deelnemers binnen zijn, een herinnering ontvangt aan deze steptourtocht.

5. De eventuele verzorger met een motorvoertuig mag de deelnemer niet in de directe nabijheid begeleiden, daar het overige verkeer en mede steppers dan onnodig worden belemmerd en in gevaar worden gebracht.

6. Het dient aanbeveling om voor eventuele pech onderweg een reparatiesetje mee te nemen.

7. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.

8. De steppen moeten voorzien zijn van minimaal 1 deugdelijke rem.

9. De organisatie van deze steptourtocht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van materialen of eigendommen.

10. Bij overtreding van dit reglement wordt men uit de steptourtocht gezet en wordt aan de desbetreffende deelnemer geen herinnering verstrekt.

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van steptourtocht SPRANG-CAPELLE.

 

terug