Wie zijn wij?

Stepteam Brabantsbont heeft momenteel 29 leden die zelf bepalen aan welk evenement ze meedoen of mee naar toe gaan, bij stepteam Brabantsbont is geen verplichting van deelname aan tourtochten.

Het bestuur zorgt er wel voor dat alle leden tijdig op de hoogte zijn, of worden gebracht van aankomende steptourtochten of evenementen zodat ze zich daar tijdig voor op kunnen geven.

Stepteam Brabantsbont is een step vereniging sinds 1 januari 2006. Dit is, samen met de statuten, bij notariële akte vastgelegd op 4 april 2012 door MR M.J.G. KLEINE PUNTE  notaris in de gemeente Waalwijk, kantoorhoudende te Sprang-Capelle