Nieuws

02-02-2022 Bericht over de NAF: Voorbereiding Stichting Stepbond

2-2-2022  Voorbereiding Stichting Stepbond

Op de laatste ledenvergadering van de NAF (6-11-2021) heeft de meerderheid van de aanwezige leden besloten dat de vereniging wordt opgeheven en voor een vervolg de voorbereidingen worden getroffen voor een stichting.
De ledenvergadering kwam tot de gezamenlijke conclusie dat er weinig bestaansrecht meer is voor de NAF als vereniging. Een aantal initiatiefnemers (NAF-leden) schreven daarna een voorzet voor het oprichtingsmanifest en de stichtingsstatuten.
Zij willen in dit proces de NAF-leden en vrije steppers betrekken bij de vervolgstappen die tot de nieuwe stichting leiden.

Op 22 januari 2022 kwamen daartoe elf steppers bijeen die al eerder lieten blijken dat ze een toekomst zien voor de stepsport in Nederland en de initiatiefnemers willen helpen.
Zij bespraken de voorzet van het oprichtingsmanifest en de concept statuten en gaven hierop goede aanvullingen. De naam van de nieuwe stichting is een belangrijke vraag maar die staat nog heel even open. De suggesties zijn stepbond, steppersbond, stepbondNL en nog enkele variaties. Wie er nog een suggestie heeft laat het graag horen op dit adres

In februari praat de opstartgroep verder over de invulling van de nieuwe stichting. Er zijn gelukkig volop ideeën om de stepsport verder te promoten. De website en de nieuwsbrieven zijn naast sociale media de belangrijkste middelen om iedereen te informeren.

De organisatie van tochten, evenementen, wedstrijden en andere lokale activiteiten wordt vooral overgelaten aan de verenigingen, teams en vrije steppers. Wel helpt de stichting bij de coördinatie en voorbereiding van grote landelijke en internationale evenementen. Zo wordt er nagedacht over een meerdaags stepevenement in 2023.

De stichting is afhankelijk van vrijwilligers om het nodige voor elkaar te krijgen. Dat kan in projectvorm zijn om iets bepaalds te regelen of in commissievorm voor bijvoorbeeld de communicatie.

In de komende periode wordt er dus gewerkt aan de oprichting van de stichting en vooral ook de voorbereiding voor de nieuwe website met daarin o.a. de (tour)stepkalender. Als de stukken voldoende zijn besproken door de groep wordt de stichting opgericht. In een allerlaatste ledenvergadering van de NAF wordt gestemd over opheffing van de NAF en de bestemming van de bezittingen.

De vergadering werd afgesloten met een aantal positieve conclusies:
- er is nog volop initiatief voor de Stepsport in Nederland
- alle elf aanwezigen staan achter het huidige oprichting manifest en denken actief mee in de voorbereiding van de stichting statuten
- de missie voor de nieuwe stichting is helder: De Stichting <naam> behartigt de belangen van de steppers in Nederland en zet zich in voor vergroting van de bekendheid van de Stepsport en uitbreiding van het aantal actieve steppers.
- er is al een zestal bestuursleden beschikbaar voor de nieuwe stichting
- ook de jeugd is vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur

We blijven alle steppers via nieuwsberichten over de voortgang informeren.

<< Go back to the previous page